Saturday, March 24, 2018

Haige kassa ja rahvaste pall

"Suur sõprus meid ühendab ülevalt,
see tunne meis süveneb üha,
sest kõik, mida antakse ülevalt
on paratamatu ja püha."
Kes oleks võinud arvata, et need Hando Runneli poolt nõukogude-aja viljastavates tingimustes kirjapandud read hakkavad kummitama ka nüüd!

"Otsus on tehtud", ütlevad ülemised mehed. Nad ütlevad seda siis, kui jutt käib Rail Balticust, ja põhjendavad seda tapva häbiga Euroopa ning kõigi partnerite ees, kui me peaksime keelduma. Keegi ei tea, milleks meil seda raudteed vaja on, keegi ei tea, kes otsustas, aga Otsus on tehtud.
"Otsus on tehtud", ütlevad ülemised mehed tselluoositehase peale. Sest nendest veel ülevalpool on Suure Rahaga Kollased Mehed.
"Otsus on tehtud," ütlevad  ülemised mehed sünnitusosakondade kohta ja mängivad rahvaga rõõmsalt rahvaste palli. (Nagu filmis "Seltsimees laps" - selg sirgu, rõõmus ja lahke nägu ette, - läks!)

"Mina ei teinud," ütleb minister Ossinovski. "Haigekassa on küll minu valitsemisalas, aga ei ole sotsiaalministeeriumi allasutus. Tegemist on eraldi seaduse alusel töötava avalik-õigusliku organisatsiooniga."
"Mina ei teinud," ütleb Haigekassa. "Tartu Ülikooli Kliinikum tegi."
"Mina ei teinud," ütleb Tartu Ülikooli Kliinikum. "Põlvakad ise tegid. Nad ise kirjutasid Otsusele alla."

Ja mis tuleb välja - tegidki! Neile anti isegi demokraatlikult valida, et kummale Otsusele nad alla kirjutavad: kas sulgeda sünnitusosakond 1. juulil või 1. oktoobril 2018...

Otsus on tehtud!
Aga miks sellist otsust vaja on, sellest ei saa rumal rahvas ikka veel aru. Nädala aja jooksul on sulgemispõhjused muutunud nagu kevadine ilm.

Esialgu väideti, et sulgemise põhjuseks on teenuse kvaliteet. Kohalikud ei olnud nõus.
Siis hakati rääkima kulutõhususest.
Siis selgus, et rahas kah ikka ei ole asi. Suund võeti uuesti kvaliteedile. Et mis sellest, et täna on teil kvaliteediga kõik korras, aga homme võib-olla ei ole.

Viimane on jumala õige jutt, sest kui ikka kogu rahastus tagant ära võtta, siis kaovad ühe hoobiga nii inimesed kui kvaliteet. Minister kinnitab: "Haigekassa on tõesti teinud ettepaneku mitte osta kahelt haiglalt (Põlva, Valga) sünnitusabi teenust. Otsuse langetab aga Tartu Ülikooli Kliinikum koos kohaliku vallaga."
Seda, kuidas otsus langetati, me eestpoolt juba lugesime. Ise tegite!

*  *  *
 Mida tähendab ministri lause  "Haigekassa on küll minu valitsemisalas, aga ei ole sotsiaalministeeriumi allasutus. Tegemist on eraldi seaduse alusel töötava avalik-õigusliku organisatsiooniga."?

Kas see tähendab, et  Haigekassa on riik riigis ja teeb seda, mis talle pähe tuleb? Et võtab lahkesti riigikassast vastu meie kõigi, ka kagueestlaste, sotsiaalmaksu ja lihtsalt deklareerib oma kodulehel, kuidas tema võimaldab Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust? Kulla Haigekassa, ma võin sulle täiesti tasuta ära tõendada naisterahva viimase vindi peal raseduse, kuid ma palun talle võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust! Või pead sa võrdse kättesaadavuse all silmas seda, et Lõuna-Eestis on alles hulk sünnitamiseks sobilikke suitsusaunu (neid UNESCO-omi) ja kudemiseks kohaseid järvekesi?

27. okt 2017 on meedias teade: Haigekassa nõukogu kinnitas juhatuse esimehe Rain Laane ametitasuks 7800 eurot kuus. See on suurem palk kui peaministril. Endise Haigekassa juhi palk oli pea kaks korda madalam.

Kust põrgust me endale sellise haige kassa oleme saanud, tahan ma teada???

Mul on sõber Indiast. Elab Eestis, kuid arsti juurde käib Indiasse. Sest Eestis ei ole võimalik arsti juurde aega saada! Võib-olla tuleks kah järgmine kord temaga kaasa minna - aga sellisel juhul ma palun oma sotsiaalmaksu Indiasse suunata...

Pilt Valgas toimunud aktsioonist sünnitososakonna kaitseks on pärit siit. "Kas paneme väikelinnad üldse kinni?" on küsinud korraldaja.

Allkirja Põlva sünnitusosakonna allesjäämise toetuseks saab anda siin:
http://petitsioon.ee/sailitame-polvas-sunnitusosakonna/#btn-more 

Valga sünnitusosakonna toetuseks siin:
https://www.petitsioon.com/valga_sunnitusosakonna_kaitseks

Soovitan soojalt ka teistel väikelinlastel alla kirjutada. Mõlemale.  Ja eriti võrukatel, sest nemad on järgmised. Kahe aasta pärast Nii on Otsus-tatud.

No comments:

Post a Comment