Saturday, October 16, 2021

Suvõtuurõ jutuq ja jutiq

Täämbädsega sai sõs suvõtuurõlõ ammõtligult jutt ala. Juti allatõmbamise-juttu aeti Stedingun. Nuuq 28 inemist, kes kohale olliva tulnuq, arvssiva, et tuu jutt, mis alla tõmmatus sai, ei tohissi ülearu jämme ollaq - et nüüt om õkvatäpselt mekk suhtõ saadu ja ei tohissi taal pistüjalapullil (säändse tuttuvvõ sõnaga varust meid täämbä Laanõ Triinu) niisama lihtsalt är koolda laskõ. 

Saa viiekümne, saa kolmõ ja piknikuridiküliga Stedingun. 

Moppeli Kadri (üten Võromaa Arõnguagentuuri la liinavalitsusõga) oll tuu iist hää saisnu, et kõik vabatahtliku suvõtuuritajaq - nii nuuq, kes võrokeelitsit "Mu liin, mu kiil" tuure teivaq kui nuuq, kes eesti keelen päälkirja "Linn, mis räägib lugusid" all umast vabast aost ringi patsiirsõva, saiva hindäle ilosa piknikutekikõsõq, mille pääle päält rassõt pää-ja suupruukmist tulõvaasta uma peekese võit toetada. 


Ilosa hummugu iloside inemistega juhat sisse ilmatütrik Ele pujaga. Ja ku Ele joba suu valla tege, sõs ilma ilma putmada tä ei mõistaq - olkõ kõnõldõn vai lauldõn. 


Laulõ vahele tulõt Ele inemistele miilde, et Võro om Eesti kuumapääliin (Eesti absoluutne kuumarekord on mõõdetud Võrus 1992. aasta 11. augustil, 35.6 kraadi. Seda ei löönud üle ka mitte tänavune suvi ). 


Uguri Kadri jagasi metoodilisi nippõ.
Moppeli Kadri kõnõl viimätse ao turismiedendüisist - et mis om KYLAS, mis KUPLAND, kuna tulõva uvvõq bussiq ja kuimuudu om plaanin edesi liiku "Virtuaalvõru" klippõga. 
Laanõ Triinu jagasi tiidüst tuust, midä kõkkõ om uuta novembri edimesel nädälil tulõvast võro keele nädälist (muu hulgan pistüjalapullist 1. novembril Krootusel) - aga kuna tuu nädäli raamen om nii pall'o põnõvat tulõman, sõs sul om  targõmb taha kaia:
https://wi.ee/et/tegemised/voru-keele-nadal-2021/) 
Säält lingi päält saat teedäq eski tuud, kuimuudu agendis saiaq - võro keele agendis :)
Visseli Agu, üts Kaika suvõülikooli asutajaliikmid,  kõnõl raamadutarkusõst ja inemise-tarkusõst.


Maailmatu suur tänu kõigile kohaletulnutele, aga ka kõigile neile, kes täna ühel või teisel põhjusel pittu ei pääsenud, kuid kes te kõik selle ettevõtmise taga olete - sh möödunudaastased tegijad, kellele me nende sellesuvised eksirännakud suuremeelselt andestame ja keda me uuel suvel tagasi endi rüppe ootame :)! 
Maailmatu suur tänu kõigile toetajaliikmetele  Võro Instituudist, Võruma Arenguagentuurist ja Võru Linnavalitsusest!
Võrumaal on ikka üliägedad inimesed!2 comments: