Wednesday, April 20, 2022

Kuimuudu internetist kraami telli

 Ma kõnõlõ sullõ nüüt, midä sa tegemä piät, ku sulõ tulõ pääle hirmus valu midägi netist telli ja tuu ei olõki eesti virma ja tellmisvalu kah üle ei lähä. . 

Mullõ minevaasta tull sääne hädä pääle. Tuust, kuimuudu ma umma asja ai, kui ma olli tellit kauba asõmõl aukõga soki saanuq, tuust ma joba kõrra uman blogin kiroti. Ku sa es trehvä lugõma, sõs kaeq siist perrä.

No paistus, et taa raha-asjaga om sõs iks ütel puul. Iina puul. Ja maq esi  olõ tan tõsõl puul.

Päält tuud, ku ma kiroti ummile  iinlasile, et kaege sõbraq, mi olõmi nüüt jo piä säidse kuud ütstõsõ päivi hääde suuvega rõõmbsambas tennü, nä inämb es kirota mullõ. Ma tiiä nüüt külh, mille -  nä saiva nüüt arvo, et rahvusvahelidse pangasäädüse aig om ammuilma täüs! Tuu tähendäs, et 120 päivä päält tuud, ku sa olõt uma raha tiile pannu, saa pank viil su tehingu tagasi võtta, kui sul om tälle ette näüdäta, et tõnõ puul hirmsalõ taht massa, a näet, ei õnnistu. 

A ma sai tuud täpselt sõs teedä, kui kõik nuu 120 päivä joba ilosalõ läbi olliva. Aig, tuu jo lindäs!

Ma pruuvsõ tarbijakaitse muudu asjamiihi- ja naisiga kah äri aiaq. Edimäne vastus, mis näilt tull, oll pikk ja tähtsä kiri, digiallkirjaga ja puha, võõrid sõnnu ja keeruga lausit täüs. Opas minno ilusalõ, et tii nüüt kõrralik avaldus, panõ säändse ja määndse manussõ manu ja saadaq aadressile customer@customer.ee.

No ma tei kõik nigu kästü. Ma olõ kõrralik inemine. Kuu ao peräst küsse, et kaugun ti olõti, keski ei olõ midagi kõssanu, eski tuud mitte, kas mu uhkõ avaldus ja manussõ ommava kätte saadu. Tull vällä, et keski ei olõ noid nännü! 

Ma sõs saatsõ uvvõstõ. Ja sõs viil kõrra. Iks om vaikus majan.

Nigu iks. Esi olt süüdü. Ammõdimehe tegevä midägi tähtsämbat.  Käävä kokko ja lahku ja arutasõ ilma asju.
Ega mul tuust 50 eurost nüüt nii suurt hätä ei olõki. A minnu sekäs tuu, et mu käest nõutas, a ku mul hädä om, sõs olõ-üi kellegi käest nõuda. Iinlanõ võlss nigu helme mart ja kõik omgi jutin, keski ei saa midägi tetä...

Täämbä löüdse säändse lehe. Tan üteldäs jo 2018 aastal, et säänest puuti nigu arshirly ei või uskü. 

https://www.onlinethreatalerts.com/article/2018/12/9/arshirly-is-an-untrustworthy-online-store/

A nali om viil tuun, et tuud sõnna - arshirly - tuud sa inne ei näeki, kui jama majan. Ma tellse uma tavaari  säändse lehe päält nigu www.ytcvolcanocan.com  - ja kui jandis läts ja kontakte otsma naksi, sõs tull lõpust kostkilt nukast tuu arshirly vällä. 

Kui ma nüüd viil piässi midägi mõnõ vällämaa lehe päält tellma, sõs ma nakasi kõgõpäält hoobis kontaktest pihta ja guugõldasi noid. Selle et tuusamane arshirly tegevä vast egä aasta hindäle uvvõ lehe, mille kaudu müvväq - ma tuud vulkaani guugõldi, a säält es tulõ midägi halba vällä. 

Ja kui nihu lätt, sõs püvvä 120 päävä joosul näide käest kinnitüs saia, et nä hirmsalõ tahtva sullõ tagasi massa ja kihota tuuga panka. Sõs saa pank tuu tehingu tgasi käändä.

Ka sääne värk om.

Ja allpuul om viil kõrrast tuu ujuvmati pilt, midä ma hirmsalõ uma latsõlatsile tahtsõ...
 

No comments:

Post a Comment